„VIP - TAX Service”

Szolgáltatás:
a KIRÁLY László György-féle módszertan alapján elvégzendő olyan előzetes és utólagos értékelési és vizsgálati módszer, amely’ a közéletben feltűnő szerepet vállaló személyek sajátos, hazai és külföldi adózási problémáinak a keletkezését, illetve a meglévők megoldását célzó konkrét és hasznos javaslatokat fogalmaz meg.

Cél:
1. A súlyos APEH-bírságolással együtt járó adóproblémák megakadályozása.

2. A büntető- és polgárjogi (kártérítési), továbbá munkajogi felelősségre vonás veszélyinek előzetes mérséklése, elhárítása.

3. A közéleti tekintély (presztízs) lerombolódásnak elkerülése.