„Tranzfer - Kontroll”

Szolgáltatás:
olyan felülvizsgálat, amelynek keretében a magyar pénzintézetek és a külföldi (anya)vállalatok közötti jövedelem-, költség- és vagyon- átutalásokat (tranzakciókat) elÅ‘zetesen, illetve folyamatosan és    rendszeresen értékelik és praktikus fejlesztési javaslatokat fogalmaznak meg.

Cél:
1. Csökkentse a pénzintézetek GVH, APEH, PSZÁF általi  súlyos (több milliárd Ft-os) megbüntethetÅ‘ségének valószínűségét.

2. Akadályozza meg a vezetÅ‘k és a vezetÅ‘ testületek „súlyosan gondatlan  és felelÅ‘tlen” minÅ‘síthetÅ‘ségét, s ezzel

3. a súlyos büntetÅ‘- és polgárjogi (kártérítési), továbbá munkajogi (felmentési) következményeket.