Szolgáltatásaink

 

„Baja van az állami szervekkel?”

Munkánk során megrendelÅ‘ink között üdvözölhettünk az olyan elismert cégeket, mint az Allianz, a Generali, az AEGON, az OTP Garancia és a QBA-Atlasz Biztosítók, a Magyar Külkereskedelmi Bank és a Budapest Bank, továbbá az Állami SzámvevÅ‘szék, a Paksi AtomerÅ‘mű, a Magyar Posta és még sokan mások. Hosszú évek óta együtt dolgozunk különbözÅ‘ állami szervezetekkel, így többek között a Miniszterelnöki Hivatallal, a Pénzügyminisztériummal. Munkánk során szoros kapcsolatot tartunk a BiztosításfelügyelÅ‘k Nemzetközi Szövetségével (IAIS), az Európai Unió, a Világbank, az IMF különbözÅ‘ egységeivel. Ennek keretében mintegy 80 országban – mindkét Amerikától, Oroszországon keresztül, egészen Kínáig és Japánig – képviseltük a magyar pénzügypolitika eredményeit. Részt vettünk az Európai Uniónak az ukrán biztosításügy fejlÅ‘dését szolgáló évekig tartó missziójában is.


Vegye igénybe
a Tolerancia Pénzügyi Tanácsadó
szolgáltatásait!


2010. február 1-tÅ‘l a TPT újra képes mindazon szolgáltatásai újbóli nyújtására, amelyeket 2000-2004 között már közmegelégedésre teljesített.

I. Egyes pénzintézeti szektorok egészének szolgálata:

 

 1. A magyar bank-, vagy biztosításügy, stb. közép- és hosszú távú stratégiájának (pl. 2010-2015, ill. 2010-2018) kidolgozása, gördülÅ‘ tervezéssel való gondozása.
 2. A magyar bank-, vagy biztosításügyre, stb. vonatkozó jogalkotás elÅ‘készítése és megvalósítása során a biztosításügyi érdekek képviselete, érvényesítése.
 3. A Solvency II. rendszerre való átállás stratégiájának, taktikájának kialakítása, a megvalósítás szervezése, ellenÅ‘rzése.
 4. A bank-, vagy biztosítók, stb. vezetÅ‘inek coach-jellegű támogatása. (Havonta max. 5 vezetÅ‘vel való találkozó, amelyek elÅ‘segítik az állami intézményekkel, a piaci vetélytársakkal, a tulajdonossal, ill. a vállalaton belül kialakult konfliktusok megoldását.)
 5. A szakma egészét érintÅ‘ kommunikáció elveinek és módszerének kidolgozása, azok folyamatos érvényesítése.
 6. A bank-, vagy biztosítási, stb. szakma szakoktatási-képzési lehetÅ‘ségeinek feltárása és a kötelezettségei teljesülését szolgáló szervezés lebonyolítása.
 7. A kötelezÅ‘ gépjármű-felelÅ‘sségbiztosítás (KGFB) teljes rendszerének stratégiai és taktikai újragondolása.
 8. A magyar bank-, vagy biztosítók, stb. Garancia Alapja részleteinek kidolgozása és az intézményműködtetése, ellenÅ‘rzése.
 9. A Nemzeti Katasztrófa Alap kidolgozása és működtetése.
 10. A magyar bank-, vagy biztosításügy, stb. szervezetei közötti koordináció és az esetleges érdekellentétek kompromisszummal való lezárása.
 11. A magyar bank-, vagy biztosításügy, stb. szervezetei nemzetközi kapcsolatainak segítése, erÅ‘sítése.
 12. A nyugdíj- és egészség-pénztárak átalakulásának bank-, vagy biztosítói, stb. érdekeket is fokozottan figyelembe vevÅ‘ értékelése és befolyásolása.
 13. A bank-, vagy biztosításügyön, stb. keresztüli megtakarítás-ösztönzés lehetÅ‘ségeinek feltárása, a megoldások elÅ‘segítése.
 14. A többi pénzintézeti szektor intézményével és a szakmai-érdekvédelmi képviseleteikkel való koordinációt elÅ‘segítÅ‘ hivatalos és nem-hivatalos fellépés.
 15. A hazai és a nemzetközi felügyeleti szervekkel való kapcsolattartás segítése.
 16. Mikro-bankolás és mikrobiztosítás, pénzintézeti „nép-csomagok” kialakítása

II. Az egyes pénzintézetek egyedi megállapodásokon keresztüli támogatása:

 1. A 2004 - 2010 közötti keletkezett egyedi ügyek rendezésében való részvétel.
 2. A 2010-tÅ‘l keletkezÅ‘ egyedi ügyek rendezésében való részvétel.
 3. A „Compliance a bank- ésbiztosításügyben” témájú oktatás szervezése a felsÅ‘ vezetÅ‘k, ill. tréning az illetékesek számára.
 4. „Solvency II” oktatás szervezése a felsÅ‘ vezetÅ‘k, ill. a reszort-felelÅ‘sök számára.

III. A TPT nem-pénzintézeteknek is nyújtandó szolgáltatásai:

 1. A TPT az ország egyetlen olyan „Validátora”, amelyik nem csak az ellenérdekelt felek közötti kompromisszumok létrehozására képes, hanem azok ésszerűségét és jogszerűségét is minden érdekelt-érintett fél (tulajdonosa) számára levezetni és bíróság elÅ‘tt is igazolni tudja.
 2. A TPT kidolgozója és egyedüli tulajdonosa a nagy vagyonú állami és üzleti intézmények (pl. Paksi AtomerÅ‘mű, Állami SzámvevÅ‘szék, stb.) DORIMA-módszertan (Decisions-Oriented Risk Management) alapján való kockázat-kezelésének és biztosítási védelmének átfogó értékelési és konkrét vezetÅ‘i (Board) döntések elÅ‘készítését nyújtó javaslattételi technikának.
 3. A TPT a kidolgozója és tulajdonosa két, nem csak hazánkban egyedülálló szakképzési-oktatási (slide) módszertannak és tananyagnak:
  3.1.    Biztosítási Alapismeretek (Bachelor)
  3.2.    Biztosításpolitika (Master)
 4. Adótanácsadóinkkal együttműködve: adózási konfliktusok megoldása, enyhítése.

IV. KiszervezendÅ‘ tevékenységek TPT által való ellátása:

 1. Compliance Officer (Megfelelési Megbízott) funkció
 2. VezetÅ‘i Coach -funkció

V. Hazai és külföldi ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások:

 1. A PM pénzintézetpolitikájának folyamatos, vagy rendszeres vagy eseti értékelése
 2. Az MNB monetáris politikájának folyamatos, vagy rendszeres vagy eseti értékelése
 3. A PSZÁF tevékenységének folyamatos, vagy rendszeres vagy eseti értékelése

VI. A TPT partnerei:

 1. Állandó partnerei: adózási, biztosításközvetítÅ‘i, ingatlan és nemesfém-értékesítés területén
 2. Projekt-partnerei: a TPT bármilyen társadalompolitikai cél megvalósításában nyitott az együttműködésre.

VII. A TPT díjazása:
mindenkor a potenciális partnernek tekintett jó hírű jogi irodák díjszintjének átlagához (Hay-szint) igazodik. A konkrét járandóság mindenkor összefügg emellett

 • a vállalt ügyek bonyolultságával,
 • sürgÅ‘sségével,
 • az együttműködésben résztvevÅ‘k mértékével és minÅ‘ségével és
 • a fizetés módjával.

Ugrás a lap tetejére