Asztalos László György:
Fontosabb, nem publikált, belső anyagok


Ezen tanulmányok listája alátámasztja a Tolerancia Pénzügyi Tanácsadó sokszínű tevékenységét. Az elkészült anyagok mindazon része elkérhető-lekérhető, amelyek nem minősülnek üzleti, vagy hivatali titoknak.

1976:

 • 1972-74 – a válság és infláció évei (OTDK, Pénzügyi Szekció 1. hely.; 1976. szeptember)
 • Gondolatok a Radnóti-féle árindex vitájának ürügyén (OTDK, Statisztikai szekció; 2. díj)

1977:

 • A 70-es évek tőkés gazdaságának válsága és a nemzetközi állam- monopolkapitalizmus kialakulása közötti összefüggésről (MKKE, Szakdolgozat, 1977. május)
 • A 70-es évek tőkés gazdaságának válságairól (PKI; Vitaanyag, 1977. október)
 • A borravalózás: a gazdasági egyensúlytalanság egyik megjelenési formája (PM PKI; 1977. november)

1978:

 • A pénzügyi szakemberek felsőfokú képzésének néhány továbbfejlesztést igénylő problémája (Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont, pályamű, 1978 november )
 • A megváltozó világgazdasági környezetünk alapja: A nemzetközi állam- monopolkapitalizmus (MKT-pályázat ; „Bizalom, illúziók nélkül” jeligére,1978. december)
 • A kiugróan magas jövedelmek helyzete és javaslatok a szabályozás továbbfejlesztésére (Vázlat;1977. február)

1979:

 • A KGST turista-árfolyamainak néhány kérdése (Cikk-tervezet, 1979 július)
 • Néhány gondolat a szocialista viszonylatú nem kereskedelmi elszámolások továbbfejlesztéséről (Cikk-tervezet ;1979. április)
 • A szocialista viszonylatú nem kereskedelmi árfolyam elméleti alapja (Cikk- tervezet ;1979. április)
 • A forint szocialista viszonylatú nem kereskedelmi árfolyama az ún. prágai kosár és a magyar ár- és pénzügyi szabályozás tükrében (PKI, 1979. május)

1980:

 • ALGY- Surányi György: Kísérlet a magyar bankrendszer továbbfejlesztésének felvázolására (1980. június)
 • ALGY- Surányi György: A bankrendszer továbbfejlesztésének fő kérdései (PM PKI)
 • Inflációellenes árpolitikánk alapvonásai (PM PKI 1980. október)

1981:

 • A hiány nemzetközi transzformációja (Előadás a Gazdaságpolitika, gazdasági szerkezet konferencián, 1981 január 7.)
 • Norvégia gazdasága és pénzügyei a 80-as évek elején (Feljegyzés H.I. pénzügyminiszternek; 1981. március)
 • A 70-es évekbeli magyar infláció jelentősége (PM PKI; 1981. június)
 • A költségvetés pénzügyi fegyelme Magyarországon ” (Előadás szerkesztett szövege, németül is; Poznan; 1981 július)

1982:

 • Megjegyzések a” A szocialista gazdaság pénzügyei” (Szerk: dr. Riesz Miklós) c. tankönyvhöz (Pénzügykutatási Intézet, vitaanyag, 1982. december)
 • A bankrendszer átalakításának értelméről (Cikk-tervezet; Figyelőnek)
 • Az NSZK közvetlen központi árszabályozásának értékelése a fogyasztói árváltozások jövedelem-újraelosztó hatásának tükrében (PM-feljegyzés, 1982. november)
 • Jó idők járnak a lenre (Cikkismertetés; 1982. október)

1983:

 • A magyar pénzügyi intézményrendszer átalakításának alapelvei (Javaslat, 1983. január)
 • Fogyasztói áraink eltérítése és az árrendszerünk kétszintűsége (1983. január)
 • Sajátos osztrák kísérlet a veszteséges vállalatok helyzetének rendezésére: GBI (Könyvismertető, 1983. január)
 • Jövedelem-újraelosztás Svédországban (N.Z.Z. cikkének ismertetése, 1983 február)
 • Van-e probléma a kis- és középvállalatoknak juttatott, s a kockázatot vállaló tőkével? (Cikkismertető; 1983. február)
 • Helmuth Schmidt: Világgazdaság 83’ (Előadás-ismertető, 1983. október)
 • Az ideológia és a gazdaságpolitika kölcsönhatása (A német szociáldemokrácia gazdaságra vonatkozó nézeteinek 1862-1982 közötti fejlődése (Kutatási anyag az MSMP KB. Társadalomtudományi Intézetének, 1983. augusztus)
 • Egyre több vállalat tolong a tőzsdén (Cikk-ismertető; 1983 június)
 • A jelenlegi bankrendszer működésének főbb problémái (PM PKI 1983. szeptember)
 • Javaslat az állami pénzintézeti felügyelet működése jogi kereteinek meghatározására (PM PKI. 1983 május)
 • Stratégiák és bankrendszer (Cikktervezet, Figyelő; 1983. június)
 • A fejlesztés és készletezés szervezeti és intézményi keretei (MKT 1983. évi Vándorgyűlése 5. szekciójának írásbeli összefoglalója, Cikk-tervezet)
 • Két nyugat-német kísérlet a dinamikus, illetve a kockázatos fejlesztésekbe kezdő vállalatok finanszírozására( Cikkismertető; 1983 november)
 • Az állami jövedelem-újraelosztás hatékonysága az NSZK-ban (Interjú K-D Grüskével; 1983. szeptember)

1984:

 • Versenyelmélet és versenypolitika az NSZK-ban (Feljegyzés PM-nek; 1984. január)
 • Vállalati sikerek – vezetői vélemények (Cikkismertető; 1984. január)
 • Nem „például a macskakő” (Olvasói levél Búza Péter cikkéhez; Magyar Nemzet; 1984. március)
 • A versenypolitika árszabályozó funkciója (PM PKI; 1984 március)
 • A versenyelmélet alapjai és a nyugat-német versenypolitika gyakorlata (OAÁH-felkérés; 1984. március)
 • A pénzügy intézményrendszer tervezett reformjának a költségvetési politika „szabadságfokát” meghatározó sajátosságai (PM PKI; 1984. március)
 • A kockázatot vállaló tőke és a know-how összekapcsolódása (Cikkismertető; 1984. április)
 • A biztosításügy intézményrendszerének néhány lapkérdése (PM PKI feljegyzés, 1984. május)
 • A versenyelmélet alapjai és a nyugat-német versenypolitika gyakorlata ( (1984. március)
 • Az olasz fordulat (Új úton a FIAT) (Cikkismertető; 1984. június)
 • Új vállalkozások pótlólagos tőke-támogatása (Cikkismertető; 1984. június)

1985:

 • Az ÁB ún. Alapító Okiratának módosításáról (Feljegyzés PM-nek; 1985. február)
 • Feljegyzés a biztosításügy átszervezési tervének módosításáról (A „tiltakozás”) (Feljegyzés a PM-nek, 1985. február)
 • Az ún. restrikciós expanzió ábrándja, avagy megjegyzések Berend T. Iván 1985. szeptember 2-i leveléhez) (PM PKI, vitaanyag, 1985. szeptember)
 • A biztosításügy átszervezésének néhány kulcspontja (Feljegyzés a PM-nek, 1985. június)
 • Javaslat a KISZ KB Gyermek és Ifjúságvédelmi Alap szervezeti rendjének módosítására (1985. szeptember)
 • Rövid áttekintés a KISZ KB vállalatainál végzett ellenőrzések eredményiről (Szakértői vélemény, 1985. szeptember)

1986:

 • Javaslat a pénzintézetek állami felügyeletéről szól MT.-rendelet (PÁF) és Az állami bankfelügyeltről szóló PM-rendelet (ÁBF) szövegére (PM PKI hivatalos javaslat, 1986. május)
 • Az Állami Biztosításfelügyelet alapkérdései (1986. február)
 • Biztosításügyünk továbbfejlesztésének irányáról (1985. június)
 • A biztosításügy reformja és a gépjármű-biztosítás (Konferencia-előadás szerkesztett változata, Keszthely, 1986 július)

1987:

 • Megtakarításpolitika és személyi jövedelemadózás (Vitacikk-tervezet)
 • Felvásárlási láz avagy megtakarításpolitika?! (Cikk tervezet, Magyar Nemzet)
 • Az ún. nagy(bank)hitelek biztosítása (Könyvismertető a Biztosítási Szemlének, 1987. november)
 • A hitelbiztosítás és realitása a magyar gazdaságban (MKKE BKCS; 1987. november)
 • Pénzügypolitika és lakásügyek (PM PKI; 1987. július)
 • Adózzanak-e a kötvények? (Öninterjú a HVG-nek; 1987. szeptember)
 • A lakásügy piacgazdasági reformja (Cikktervezet; 1987. augusztus)

1988.

 • A pénzintézeti reformunk aktuális feladatai (Belső Feljegyzés, 1988. január)
 • Versenypolitikánk alapjai (Átirat Vissy Ferencnek, OAÁH; 1988. január)
 • A biztosítási verseny sajátosságai (Pénzügykutató Részvénytársaság; 1988)
 • k.: A piacgazdaságok versenyszabályozása
 • k. Versenyszabályozás Magyarországon
 • k.: Az Állami biztosító új versenystratégiája
 • Újjáépítési Program (1. változat: 1988. március; 3. változat: 1989. február)
 • Lakossági megtakarításpolitikánk négy évtizede (1945-1987) (MKKE BKCS)
 • A megtakarításnak álcázott tőke megjelenése (1968- 1987) (MKKE BKCS;
 • Rekonstrukció és reform (Magyarország modernizálásnak koncepciója) (MKKE BKCS; 1988. június)
 • Turbómotoros értékzavaraink (Cikktervezet; ÉS-nek)
 • Tőkepiac és bankrendszer (Előadás szerkesztett változata a „Helsinki folyamat előrehaladása Magyarország és azt NSZK kapcsolatának példáján konferencián, Budapest, 1988. február)
 • Lakásgazdálkodás és biztosításügy (KISZ KB Lakás-munkacsoportnak írott anyag; 1988. szeptember)
 • Egy javaslat a lakásgazdálkodás átalakítására (Cikktervezet, 1988. június)
 • Lakáspolitikai koncepció összehasonlítása (MKKE BKCS; 1988 december)

1989:

 • Javaslat az Állami Bankfelügyelet tevékenységének megújítására (Feljegyzés; 1989. január)
 • Szakvélemény a TRANSINNOV „TB-reform”javaslatáról (1989 február)
 • Emlékirat az MSZMP KB 1989. február 10- i ülésének várható témájához (Pozsgai-beszéd ’56-ról, MSZMP KB Tanácsadó Testülete (1989. február 9.)
 • Új kiegyezést (Cikktervezet Magyar Nemzetnek)
 • Akarnak Önök 3 %-ért egy vállaltbirodalmat? (Cikktervezet)
 • A tűzoltók rombolása (Cikk-tervezet)
 • Újjáépítés – hazai forintokból ?! (Öninterjú a Magyar Nemzetnek)
 • Megújulási lázban égő gondolatok az MKT-Peresztrojkához (1989. május)
 • Általános és biztosítási versenyelmélet (MKKE BKCS, 1989 július)
 • (Szociál)politikai modellek és pénzügyek (MKKE BKCS; 1989. május)
 • Szociálpolitikánk mozgástere (Előadás Szegeden, 1989 április )
 • Versenyelmélet és versenypolitika (Kandidátusi értekezés és tézisei; (1989. május)
 • Javaslat a Magyar Nemzet Lap- és Könyvkiadó Rt. létrehozására (HNF; 1989. augusztus)
 • Az új munkahelyek teremtésének finanszírozása (MKKE BKCS, 1989. december)

1990:

 • Az októberi válságok politikai tanulságai (Cikk-tervezet)
 • A „széles közép-koalíció” képlete (Cikk-tervezet)
 • A Középtávú Új Pénzügypolitika (1991 -1994) koncepciója, (PM GTI; 1991. január)
 • A HART-program, avagy javaslat az un. sorbanállások ügyeinek rendezésére (PM belső anyag; 1990. június)
 • Javaslat a „K-Giró” kft. létrehozására (Tolerancia Pénzügyi Tanácsadó; 1990- május)
 • Pénzügypolitikánk kulcskérdései (A „Rendszerváltás gazdaságpolitikája’ 90” konferencián elmondott előadás szerkesztett változata; Pécs, 1990. május 18.)
 • Az ún. többpárti adópolitika alapjai (PM- feljegyzés,
 • Monetáris politikánk 1990-ben (PM GTI; MNB-nek; 1991. március)
 • A tőke szerepe a magyar rendszerváltozásokban (Előadás szerkesztett változata az „Understanding the Basis of the Transformatory Processes in the Soviet Union and Former Communist Countries”; IWK-konferencián, Bécs, 1990. május)
 • Adópolitikánk funkció- és stratégia-váltása (Előadás-tervezet, 1990 július)
 • Pénzügypolitikánk kulcskérdései – nem pénzügypolitikaiak! (Beugró előadás szövege, B.L. pénzügyminiszter helyett; 1990 május)

1991:

 • Az állam és a pénzintézetek közötti kapcsolatok rendszere ( Könyvvázlat; 1991 január)
 • A lehetséges konvertibilitás és a kívánatos gazdaságpolitika (PM GTI, 1991. június)
 • Megtakarításpolitika - adórendszer (Budapesti Értéktőzsde, 1. sz. Munkabizottság
 • A jegybanktörvényről (Szakvélemény azt Országgyűlés Gazdasági Bizottsága részére, 1991. június)
 • Az alfa-papírokról (Javaslat a PM-nek; 1991. május)
 • Privatisierung und Macht/ Ohnmacht einer Demokratie (Előadás szerkesztett változata, Berlin, 1991. június)
 • Gazdaságpolitika – konvertibilitás – 1992 .évi devizaszabályozás (PM GTI előterjesztés, 1991 szeptember)
 • (Szerk: ) Konvertibilitás és a mai magyar gazdaságpolitika (PM GTI; 1991. november)
 • Az Exportgarancia Részvénytársaság tevékenységével kapcsolatos vezetpi koncepcióról (1991. november)
 • A forint konvertibilitási menetrendje (PM GTI; 1991. november)
 • Monetáris helyzet, s a teendők 1991. júniusában (PM GTI; MNB-nek, )
 • Social and Political Components of the Hungarian Financial Policy in the Transition Period („First Asia and Central Europe Conference”; Seoul; April, 1991 )
 • A Kupa- Program kettőssége (Előadás szerkesztett szövege; 1992)

1992:

 • Szakértői vélemény az államadósságra vonatkozó ÁSZ-vizsgálat anyagára (1992. január)
 • A magyar biztosítási piac helyzete 1992 elején (ÁBIF-feljegyzés; 1992. április)
 • A magyar biztosítási piac helyzete 1992-ben és a közeljövőben (ÁBIF-feljegyzés, (1992. november)
 • A politika és a gazdaság kölcsönhatása a magyar átalakulás folyamatában (I-II.) (Részanyag az Agenda Bizottságnak)

1993:

 • 1993 jelentősége a magyar biztosításügyben (Cikk-tervezet; Pénzügyi Almanach számára; 1994. március)

1994:

 • A biztosításügy nem épülhet vágyakra! (Cikktervezet a Magyar Közlekedés számára, 1994. november)
 • 1994 jelentősége a biztosításügyben (Cikk-tervezet; Pénzügyi Almanach számára; 1995. március)
 • Bevezetés a biztosítási Alapismeretekbe (Kísérleti jegyzet; 1994. április)

1995:

 • A magyar biztosításügy a 90-es évek közepén (Tanulmány a PM részére; 1995. május)
 • Lakáspolitikai alapértékek (1995 október)
 • Biztosítási Alapismeretek (1. kiadás: 1995. március; 2. kiadás: október)

1996:

 • A Felügyelet Státusz-törvénye (Feljegyzés M.P. pénzügyminiszternek; 68601 /1996; május)
 • Európa Bejrútja, avagy egy vízió Magyarország szerepéről az európai pénzügyi szolgáltatás-piacon (Vitaanyag; 1996. július)
 • Az 1997. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjak emeléséről és a jövőbeli szabályozásról (Feljegyzés M.P. pénzügyminiszternek; 69746/1996; október)

1997:

1998:

 • A pénzintézményi felügyeleti rendszer stratégiájáról és taktikájáról (egy esetleges összevonás ürügyén) (Emlékirat J. Zs. pénzügyminiszternek; 1998 július)
 • Ellenőrzés a magyar biztosításügyben (Előadás szerkesztett változata; Győr; 1998 november)

1999:

 • A Kormány katasztrófa-ellenes stratégiájának lehetséges biztosításpolitikai alapjai (MEH-megrendelés; 1999. augusztus )
 • Konsolidation und Liberalisierung im ungarischen Versicherungswirtschaft (Előadás szövege; Graz; 1999. Március)
 • The Key Issues of Bank-Insurance’s Regulation (Előadás szerkesztett szövege; Tokió; 1999. Szeptember)
 • A magyar biztosításügy privatizációjának tanulságai (a fejlődő piacú országok számára) Előadás szerkesztett változata; 1999, május)
 • A pénzügyi konglomerátumok szabályozásáról (Feljegyzés J. Zs. pénzügyminiszternek 50.005/1999, október

2000:

 • A pénzügyi felügyeletek egyesítésének értelme (Felkérésre; 2000. január)
 • ALGY- Gerendai Károly: Egy Nemzeti Katasztrófaprogram kialakításának sajátosságai (Előadás-vázlat, Budapest, 2000. február)
 • A pénzügy felügyeletek függetlensége (Felkérés a Vermaat-emlékkönyvbe; 2000. március)
 • A pénzügyi felügyeletek függetlenségének elmélete és gyakorlata (Cikk-tervezet a Pénzügyi Szemlének; 2000. augusztus)
 • A Biztosítási törvény 2000. évi módosításának kulcspontjai (PM-nek; 2000. szeptember)
 • Az Európa Biztosító stratégiai megújulása (Megrendelésre; 2000. szeptember)
 • The Strategical Plan of Európa Biztosító Rt. (Hungary) (Board-Presentation; Oktober 2000)
 • Szaktanácsadói beszámoló (2000. 01.01. 09.01., szeptember)
 • Emlékeztető az MKT egészségügyi munkacsoportjának 2000. november 14-i üléséről
 • Szakvélemény a PSZÁF-Irányelvekről (Átirat Sz. K.-nak; 2000. november)
 • Elnöki köszöntő az MBSZE-ben( 2000. december)

2001:

 • SEGÉDANYAG a biztosítási szaktanácsadókat érintő Bit-pontokról, s problémáikról (010/2001; január)
 • Some common regulatory issues of pension funds & insurance in Hungary (Világbank-konferencia, Január, Budapest)
 • Javaslat és ajánlat a Magyar „Postabiztosító” létrehozásának menetrendjére (017/2001; január)
 • Executive Summary for the Owners of Agrupacion Funeurópa (AF) (017/2001; January)
 • Virtuális Biztosítási Akadémia (032/2001; február)
 • Tízpontos javaslata Magyar Postabiztosító(k) létrehozására (023/2001; február)
 • Javaslata közszolgálati életpálya-biztosítási rendszer bevezetésére (2001. február)
 • Javaslat a közszolgálati életpálya-nyugdíjbiztosítási rendszer bevezetésére és a Magyar Posta Életbiztosító Rt. alapítására (2001. március)
 • A biztosítási tanácsadók szakoktatási rendeletének problémái (032/2001; március)
 • Tájékoztató a közszolgálati életpálya nyugdíjbiztosítási rendszer bevezetésére és a Magyar Posta Életbiztosító Rt. alapítására vonatkozó javaslatról (Magyar Posta; 2001. március)
 • Szakvélemény a PSZÁF fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó ajánlás-tervezetéről (062/2001; május)
 • Az MBSZE szövegszerű javaslatai a biztosítási törvény módosításához (084/2001; augusztus)
 • Szakvélemény a BB függetlenített belső ellenőrzéséről (098/2001; augusztus)
 • Célszerű-e a Generali-Providencia Biztosítónak jelzáloghitelezésbe kezdenie? (Megrendelésre; 2001. augusztus)
 • A Magyar Posta Életbiztosító Rt. alapításának kiemelt kérdései, egyszerűsített forgatókönyv (Felkérésre; 2001. április)
 • Javaslat a közszolgálati életpálya-biztosításbevezetésére (MEH-előterjesztés; 028/2001)
 • Szöveg-javaslat az állami vagyon kockázatkezelésével kapcsolatos 60/2000 (VI. 21) OGY határozathoz (113/2001; szeptember)
 • Az amerikai katasztrófa és a biztosítók (115/2001; szeptember)
 • Biztonság és stagfláció (Befejezetlen cikk-tervezet; 117/ 2001; szeptember)
 • Biztonsági korszakváltás és stagfláció (Cikk-tervezet (130/2001; október)
 • Az amerikai katasztrófa biztosítási következményei (Cikk-tervezet Pénzügyi Szemlének; 122/2001; szeptember)
 • Az életbiztosítási piac várható fejlődése(2001-2005) (Megrendelésre; 121/2001; október)
 • Az Állami Számvevőszék vagyonának kockázatkezelése és biztosításügy-politikája (2001. november)
 • Az állami vagyon kockázatkezelésének elvei és gyakorlata (125/2001; augusztus)
 • Az ápolási biztosításról (141/2001; november)
 • Válaszok az EU – kommentárokhoz (Háttér-anyag PM-nek) ( 171/2001; november)

2002:

 • Vélemény a BIT 1.- 42. §-ainak módosítási (1. sz.) tervezetéhez (016/2002> január)
 • Bemutató a TPT a Pénzmosási Szabályzataiból (Demo-anyag, 023/2002; február)
 • Kiegészítés a PSZÁF megerősítésére vonatkozó 2002. évi törvénytervezethez (058/2002; április)
 • Emlékirat „A Jövő Magyarországáért – Magyarország jövőjéért” (2003-2005) program vázlatáról (073/2002; május)
 • A magyar demokrácia fennmaradásának 10 stratégiai (hosszú távú kulcskérdése (2002. május)
 • Kormány-rendelet a kormányzati munka folyamatosságának biztosításáról (2002. május)
 • Az árvíz-kockázatok biztosításügyi kezelése” c. munkaterv (082/2002; augusztus)
 • A pénzügyi felügyeletek szabályozási (regulatory) jogáról ( PM-felkérés; 201/2002; november)

2003:

 • A CNW -típusú borlap (002/2003; január)
 • „ Borozgassunk együtt!” (Bor-kulturális akadémia) ” (007/2003; január)
 • Az Asztalos – féle ún. DORIMA –modell szabadalmi leírása (003/2003; január)
 • „Családi biztosítások” biztosítási termék-csomag (016/2003, Január)
 • Az árvíz-kockázatok biztosításügyi kezelésének koncepcionális alapkérdései (MEH-felkérés; (014/2003; február)
 • Javaslat a „Nemzeti Katasztrófa Alap” létrehozására (MEH-megbízás, 2003. március)
 • Javaslat az árvíz-biztosítások azonnali és távlati intézkedéseinek összekapcsolására (025/2003; március)
 • BIT módosítási igénye az NKA miatt (028/2003; március)
 • Az emberi faj mozgatórugója (Driving Force of the Human Race) (A triduális történetfilozófia és etika alapjai) (026/2003; március)
 • A Wesselényi Alappal kapcsolatos további munkáról (046/2003; május)
 • A Wesselényi Miklós Alap létrehozásának munkaterve (055/2003; június)
 • A pénzintézeti felügyeletek történelme, elméleti és gyakorlati alapkérdései c. szakszeminárium tartalma (tematikája) 060/2003; július)
 • A pénzügyi felügyeletek ellenőrzésének elméleti alapja (065/2001; augusztus
 • Tessék újragombolni! Nyílt levél a magyar politikusokhoz (tervezet; 2003. október)
 • Beszámoló az MKT. 41. Közgyűlésének IV. „Pénzügyek és versenyképesség” szekciójának munkájáról (071/2003; október)
 • A pénzügyi intézmények felügyeleti ellenőrzésének fogalma (198/2003; november)
 • A PSZÁF (komolyabb) aktuális szakmai problémái (202/2003; december)

2004:

 • Vizsgálati jelentés a PAKSI ATOMERŐMŰ RT. vagyonának kockázatkezeléséről és biztosításpolitikájáról(2. átdolgozott változat) (004/2004; január)
 • Az egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosításának (szakma)politikai döntést igénylő kérdései (005/2004; január )
 • Az egészségügy felelősségbiztosítása (az Egészségügyi Szervezők elterjedése esetén) (012/2004; január)
 • Rófusz Ferenc filmjének adó-megtakarító támogatása (024/2004; április)
 • Jellemző szabálysértések a magyar biztosításügyben (Előadás szerkesztett változata; ICC-konferencián, 029/2004; április)
 • Írásbeli hozzászólás a PSZÁF FT 1. hivatalos ülésének napirendjéhez (001/2004; május)
 • A hit elvesztése (034/2004; szeptember)
 • Előzetes gondolatok az első FT-ülés sajtóközleményéhez (002/2004; május)
 • Javaslatok a PSZÁF Ft 2004. II. félévi munkatervéhez (008/2004; június)
 • Vitaindító az ún. adat-struktúra munkabizottság részvevői számára (036/2004; szeptember)
 • A magyar pénzügyi felügyelet mai elvi-elméleti problémái (Vitaanyag; 005/2004; június)
 • A magyar pénzügyi felügyelet mai gyakorlati problémái (Vitaanyag; 006/2004; június)
 • Szakvélemény a PSZÁF FT részére a BAUMAG-ügyre vonatkozóan (012/2004; június)
 • Tükörbe nézés előtt (022/2004; július)
 • Adócsökkentés és filmgyártás (027/2004; július)
 • A PSZÁF „felügyelti információ-politikájának” fordulata (028/2004; augusztus)
 • A PSZÁF átszervezésének kommunikációjáról (029/2004; augusztus)
 • Az ár- és belvíz-károk elleni védelmi alap magyarországi létrehozásának tanulságai (041/2004; szeptember)
 • 22 Provokatív tézis a PSZÁF stratégiai ügyeihez (042/2004; szeptember)
 • „Átvételi leltár” (Vitaindító a PSZÁF 2000-2004 közötti működésének értékeléséhez) (042/2004; augusztus)
 • Az öreg tölgy (Bevezetés az B.K. Emlékkönyvhöz) (045/2004; október)
 • „Ammani” javaslatok a PSZÁF részére (047/2004; október)
 • “The creation of the Hungarian Flood-Insurance Scheme” (048/2004; Peking; October 2010)
 • Szempontok a PSZÁF 2005. évi jutalmazási rendszerére (050/2004; november)
 • Szövegjavaslat a „Felügyeletünk céljai” kialakításához (052/2004; november)
 • Javaslat a Diamond-ügy kezelésére (056/2004; december)
 • Közös értékek, közös érdekek (Öninterjú a Biztosítási Szemlének; 2004. november)
 • Javaslat a Nemzeti Filmbiztosítási Program létrehozására (084/2004; november)

2005:

 • Tolatás a zsákutcában (003/2005; január)
 • „Piszkosfehér Könyv” (A PSZÁF Felügyeleti Tanácsa által 2004. májusában „örökölt „ állapotok leírása) (003/B/2005; május)
 • Adalékok a kommunikáció fogalmához (008/2005; február)
 • Hibajegyzék az ALM-könyvhöz (011/2005; március)
 • The 21st PROGRES International Seminar ( Úti-jelentés;021/2005; április)
 • Szakmai előadások jellemzői (Előadói trükkök, itthon és külföldön) (028/2005;május)
 • Kiegészítés a PSZÁF-Stratégiához” (037/2005; július)
 • A „Megnyugtató Belesimulás” (Magyar Pénzügyi Almanach felkérése; 043/2005; június)
 • Szöveg-javaslat a „Felügyeletünk céljai” kialakításához (052/2005; július)
 • A felügyeleti értékelés célkeresztjében (057/2005; augusztus)
 • A felügyeleti többlet-tartalékok hasznosításáról (058/2005; augusztus)
 • New Characteristics of Consumer Protection in the Hungarian Insurance (Előadás szerkesztett szövege,Bécs; AMF-Felügyeleti Konferencia 2005. szeptember)
 • A pénzügyi felügyeletek kultúrtörténete I.-II. (066/2005; szeptember)
 • „Új Együttműködés” avagy a felügyeleti paradigmaváltásról (PSZÁF-konferencia előadásának szerkesztett változata; 076/2005; szeptember)
 • A PSZÁF „biztosításfelügyeleti” munkájának IAIS-értékelés (078/2005; október)
 • Útijelentés a „Montepaschi Vita”-konferenciáról (082/2005; november)
 • Válaszok a „Külgazdaság” államháztartási reformra vonatkozó megtisztelő kérésére (086/2005; november)
 • Felvetések a PSZÁF 2005. december 7-i állományi értekezletéhez (087/2005; november)
 • MÁV- biztosító KGFB-helyzete (087/2005; Átirat, november 13.)
 • Új felügyeleti paradigma (Supervision II.) (088˛2005; november)
 • 90 éve alapították a magyar pénzügyi felügyeletet (2005. október)

2006:

 • Fogyasztói csőd, avagy egy, a korát (kissé) megelőző(?!) tanulmány (055/2006; január)
 • A PSZÁF könyvtárának fejlesztéséről (010/2006; február)
 • Gondolatok a „Családjainkért” Alapítvány stratégiájához (026/2006; március)
 • A felügyeleti informatika alapjai (046/2006; május)
 • Valami szép csöndben változik…( Magyar Pénzügyi Almanach felkérésére; 077/2006; július)
 • Supervisory Academy (A Practical Guide for Supervisors) (083/2006; July)
 • A Magyar Nemzeti Bank ellenőrzési feladata (131/2006; november)
 • Javaslatok az SZMSZ- módosításához (106/2006; augusztus)
 • Gondolatok a 2006. dec. 20-i PSZÁF munkaértekezlethez (151/2006; december)
 • Evaluation and Methodology of an „Infrastructure of a Modern Insurance” (096/2006; July)
 • Állásfoglalás a PSZÁF belső szervezeti ügyeiben (126/2006);
 • Supervisory Academy (SUPA) (129/2006 ., Ukraine; October)
 • Állásfoglalás MÁV ÁBE Alapszabályához (Emil; 143/2006; november)

2007:

 • A PSZÁF igazgatóságai FT előtti rendszeres beszámolójának megújított rendjéről (008/2007; január)
 • A pénzintézeti vezetőkkel szembeni szakmai és képzettségi feltételekről (011/2007; január)
 • Az MPGE jövőjéről (013/2007; január)
 • Adalékok az IAIS költség-hatékonyságának növelésére vonatkozóan (029/2007; február)
 • Megjegyzések a legújabb „Pénzügyi tárgyú törvények…” tervezetéhez (036/2007; március)
 • Gondolatok a 2007. március 320-i FT-konzultációhoz (042/2006; március)
 • A PSZÁF legjobb szervezete:
 • A PSZÁ és MNB összevonása
 • A PSZÁF FT átalakítása (Megrendelésre; 2007. szeptember)
 • Abstract of Mr. Asztalos’s paper on „Money and Inflation in our Crisis” (072/2007; July)
 • Javaslatok a PSZÁF törvény módosításához (116/2007; július)
 • Azonnali intézkedés a KGFB-tartalékolás ügyében (173/2007; november)
 • A biztosításközvetítői díjak közvetett szabályozásának közvetett (indirekt) szabályozásáról (Vitaindító; 093/2007; július)
 • Az IAIS 2008 súlyos problémái (127/2007; augusztus)
 • Concept and Structure of IT-System at HFSA (Az IT igazgatóság előadása; 171/2007; november)
 • Bírálat Igazné Prónai Borbála: „A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon” című doktori (PhD) értekezéséről (144/2007; november)

2008:

 • Az SZMSZ módosításáról (001/2008; január)
 • A Provident –megoldás (010/2008; január)
 • A PSZÁF dolgozóinak kötelességeiről (MÁV ÁBE; 020/2008; március)
 • Provident THM-je (008/2008; E.-mail; január)
 • Provident és „igazságos ár” (E-mail; 009/2008)
 • A „Northern Rock”-bukás és a parlamenti vizsgálatának tanulságai (051/2008 ; február)
 • A PSZÁF 10 pontos intézkedési terve a MÁV ÁBE helyzetének rendezése végett (2008.július)
 • A Biztosításfelügyeletek Nemzetközi szövetségének 15. Éves Közgyűlése (Háttéranyag a sajtónak; 2008. szeptember)
 • Komoly árazási kockázatok a 2009. évi KGFB-díjakban ( 091/2009; november 3.)
 • Az FKMK létrehozása (047/2008)
 • Egészségügyi reformunk lényege és értékelése (Felkérésre; 2008. október)
 • IAIS: Kongresszusi üdvözlő beszéd (angol, 2008. október)
 • Creation of „Mutual Insurance” in Russia (Orosz Felügyelet felkérésére; 042/2008, június)

2009:

 • MÁV-ÁBE-jelentés véleményezése (002/2009; január)
 • Mi is a baj a PSZÁF-val? (050/2009; július)
 • A jegybankárok lehetőségei és korlátai (008/2009; február)
 • A Családtámogató Gazdaság- és Pénzügypolitika (056/2009; július)
 • Back to the heap of the horse” A Crisis-required Amendment of Paradigm (in Financial Regulation & Supervision) (006/2009; January)
 • Solution of „Bonus-problem” (016/2009; March)
 • Indirekte Mittelstands-Förderung für die ungarische Wirtschaft (021/2009; Maerz)
 • Principles and Requirements for a Pan-European Financial Supervisory System (022/2009; June)
 • A PSZÁF eredményei (2004 – 2009) (Javaslatok a PSZÁF kommunikációs stratégiájához)(039/2009; március)
 • „IMF-tágyalásosdi” (E-mail; 043/2009)
 • Javaslat a Nemzetközi Oktatási és Tréning Központ (NOTK) létrehozása (044/2009; május)
 • „Felügyelet nélkül”?! (Olvasói levél a Heti Válasznak) (045/2009, június)
 • „Kik, s miért támadják a PSZÁF-ot?” (049/2009; július)
 • „Az IMF szétverte a konspirációt!” (054/2009; július)
 • „Erős oldalszél”?! (Olvasói levél a MANCS-nak; 057/2009; augusztus)
 • ALGY-álláspont a Wabard-ügyhöz (076/2009; október)
 • Úti-beszámoló az IAIS 2009. évi Rendes Közgyűléséről (082/2009; november)
 • „Holtversenyben Jamaicával”?! (Olvasói levél a Magyar Nemzethez; 077/2009; október)

2010:

 • Kiút a 20 éves zsákutcából (006/2010; január)
 • A „dzsentri-gazdaság” pénzügypolitikája (008/2007; február)
 • A biztosításközvetítők szabályozásnak kulcskérdései (018/2010; március)
 • Az ún. funkcionális tőkepolitika alapjai (2010. október)
 • A társadalmi elkötelezettség doktrínája (Szegő Szalon, 2010. február)
 • A társadalmi elkötelezettség pénzügypolitikája (2010. február)
 • Beszámoló a „Bank – és közpénzügyi szekció” munkájáról (MKT Vándorgyűlés, (Szeged, 2010. október 1.)
 • A magyar biztosításügy helyzete (nemzetközi =európai normák alapján) (011/2010;február 8.)
 • A magyar biztosításügy helyzete (Vitaanyag BMCS, 012/2010; február 12)
 • Fokozottabb „Társadalmi felelősségvállalás”a magyar bank- és biztosítási piacon (016/2010, február 16.)
 • A magyar biztosításügy helyzete és fejlesztési javaslatok (013/2010; február 17.)
 • Nemzeti Biztosításpolitikai Program (2010 – 2020) (017/2010; március 11.)
 • AranyNyugdíj” (SZTNYH NY. Szám: 001394; 2010. november 18.)
 • Szakvélemény az NGM: Előterjesztés a Kormány részére a Szolvencia 2 rendszer átültetésére valamint a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (Bit.) felülvizsgálatára vonatkozó szakmai koncepcióról (171/2010, december 3.)

2011:

 • SZAKVÉLEMÉNY a PSZÁF: Az egységes pénzügyi közvetítői törvény koncepciója - Javaslat c. anyagról (Üi. sz.: 89839-…/2010.; 2010. dec. 20.) (002/2011; január 3.)
 • Foglalkoztatási veszélyek a biztosítási szektorban (021/2011; február 15.)
 • Tömör szakvélemény„Az öngondoskodás munkacsoport javaslattervezete az NGM számára” c. anyagról ( 042/2011; május 5.)
 • Az ún. életciklus megtakarításpolitika alapjai (048/2011; május 8.)
 • A kkv-szektor hitelezéséről (051/2011; június 22.)
 • Javaslat Budapest vagyonának jobb kockázatkezelésére (Előterjesztés a Fővárosi Közgyűlés részére) (058/2011; november 2.)
 • Az MKT Pénzügyi Szakosztályáról (053/2011, június 23.)
 • Biztosításügyünk vereségei (045/2011, november 20.)

2012:

 • Egy száz éves könyvecske mai bölcsessége (Sándor Imre: Erdély pénzvilága (023/2012, március 4.)
 • A XXI. századi pénzintézeti szabályozás alap-problémája és (meg)oldási javaslatok (028/2012, március 12.)
 • Bírálat Molnár Tamás: Fogászati biztosítás Új termék a hazai egészségbiztosítási piacon” című szakdolgozatáról (BCE, 198/2012, december 12.)

2013:

 • Deviza-hitelezés összefüggései. Válasz Hudecz András cikkével kapcsolatos megjegyzéseire (004/2013; január 6.)
 • „Egészségvédelem és IT (Projekt-vázlat)” (TPT –Omion együttműködés számára, február 6, 018/2013)
 • „A biztosítás- és pénztárügy jövőbeli felügyeleti rendje” (Feljegyzés az MNB-nek, május 5.)
 • „2013. március 15. kockázatkezelésének értékelése és javaslatok” (Feljegyzés a BM-nek, március 21.)
 • „BIZTOSÍTÁSI feladatok a „PénzSztár” számára (112/2003, június 14.)
 • A „Pénzügyi szekció” munkája. (Beszámoló az MKT 31. Közgazdász-vándorgyűlésen”; Gyula, 137/2013; szeptember 26.)
 • „A magyar labdarúgás probléma-halmaza” (166/2013; október 21.)
 • „Rövid értékelés Nagy Zsófia „Export-biztosítás” c. dolgozatának vázlatához (213/2013, november 9.)
 • „Rövid értékelés Steiner Csaba „Erkölcstelenségi kockázat és kezelése” c. dolgozatának vázlatához” (214/2013, november 9.)
 • „A magyar labdarúgás történetfilozófiája” (222/2014; november 23.)
 • „Megjegyzések Róna Péter: „A közgazdaságtan elméleti gyökereiről” c. tanulmányához, (245/2013; december 19.)

2014:

 • „Globál-rezon” (Eszmecsere Mihályi Péterrel; 004/2014; január 9)
 • „Marx tévedése” (Levelezés Mihályi Péterrel) (008/ január 12.)
 • Lektori vélemény Löblin János: Válság és szabályozás. A megoldási törekvések néhány vonatkozása (I. rész)” c. tanulmányáról, (033/2014; február 16.)
 • „Pénzintézeti felügyeletpolitika 2010-2014” (Feljegyzés; 042/2014; március 19.)
 • „Összefoglaló Asztalos László György: „A „matolcsyzmus” értékelése” c. tanulmányáról” (044/2014; március 22.)
 • Eltöprengés Kopácsi Sándor „Történelemszemléletéről” (051/2014; április 13.)
 • „Előadás-felajánlások az MKT 2014. évi Vándorgyűlésre” (046/2014, március 30)
 • „A XXI. századi egészségügy országos felépítése és finanszírozása” (102/2014;május 15.
 • ”Néhány kérdés a Habsburg-történelemhez” (Feljegyzés, 110/2014. július 4.)
 • „Megjegyzések dr. Jákó János: „Tisztázandó kérdések az egészségügy jövőjéhez” c. anyagához (112/2014; július 8.)
 • „PRISM-dillemák” (Cikk-tervezet a Magyar Nemzetnek; 149/2014; augusztus 3.)
 • „BIZTOSÍTÁSI, FELÜGYELETI és ARANY feladatok a 2014. évi PénzSztár - verseny számára” (189/214 ; augusztus 10.)
 • „Az állami egészségügy magánbiztosításainak kulcskérdései” (Projekt-tervezet, 202/2014; augusztus 27.)
 • „Diktatúra és az oligarchák (Reflexiók G. Fodor Gábor: A centrális erőtérben c. blog-tanulmányához)” ( 212/2014; szeptember 23)
 • „A 98%-os törvény és az AB-döntések demokrácia-rombolása” (233/2014; október 9.)
 • „Egy kurzus-szobor (felállítóinak) hibái” (235/2014; október 14.)
 • „A „büszkeség 20 percei”, avagy 1944. március 19. és október 15. (238/2014; október 28.)
 • „Újabb kérdések a PénzSztárnak” (242/2014) november 19.)
 • „A Családtámogató Pénzügy- és Gazdaságpolitikáról” (Eszmecsere Szegő Szilviával, november 12.)
 • „Megjegyzések Banyár József „Nyugdíj-cikkéhez” (239/2014; december 3.)
 • „Megrendelhető előadások 2015-ben” (245/2014; december 15.)
 • „Becsületes tévedések” (Levél Kristóf Attilának) (267/2014; december 20.)

2015:

 • „A magyar egészségügy kitörési irányáról” (Eszmecsere Mihályi Péterrel) (033/2015;, április 20.)
 • „Déli Pályaudvarról – az országnak” (Cikk-tervezet a Magyar Nemzetnek; 041/2015; április 22.

Ugrás a lap tetejére