Töprengő felügyeleti tanulmányok

(1980-2005)

Budapest

Lezárva: 2005. december 31.


Tartalom:


Előszó és indoklás

I. Felügyelet-történeti dolgozatok (1980-2000)

 • 1. ALGY-SURÁNYI György: Kísérlet a magyar bankrendszer továbbfejlesztésének felvázolására (Részlet; PM Pénzügykutatási Intézet; Kézirat; 1980. június)
 • 2. ALGY-BOKROS Lajos- SURÁNYI György: A magyar pénzügyi intézményrendszer átalakításának alapelvei (Részlet; PM Pénzügykutatási Intézet feljegyzése a PM-hez; Kézirat; 1982 december)
 • 3. ALGY – BOKROS Lajos- SURÁNYI György: Reform és pénzügyi intézményrendszer (Közgazdasági Szemle; 1984/3; 322-334. old.)
 • 4. A biztosításügy intézményi-szervezeti rendszerének alap-kérdései (Vitaindító) (PM Pénzügykutatási Intézet; Kézirat; 1984. március 20.)
 • 5. A tőkés bankrendszerek fejlődésének kettőssége (Pénzügyi Szemle; 1981/4; 263-271. old.)
 • 6. A modern tőkés bankrendszerek alapvonásai (Pénzügyi Szemle; 1985/1; 42-52. old.)
 • 7. Az intézményrendszerünk továbbfejlesztésének kulcskérdései a biztosításügyben (PM Pénzügykutatási Intézet feljegyzése a PM-hez; Kézirat; 1984 május)
 • 8. A biztosításügy átszervezésének néhány kulcskérdése (PM PKI-feljegyzés a PM-hez; Részlet; 1985. június)
 • 9. A biztosításügy átszervezési tervének módosításáról (PM PKI-feljegyzés a PM-hez; 1985. június)
 • 10. Javaslat a pénzintézetek állami felügyeletéről szóló …/1986 (…) MT számú (PÁF) rendelet szövegére (Kiegészítve: Az állami bankfelügyeletről szóló …/1986 (… ) PM. sz. (ÁBF) rendelet (ÁBF) szövegével) (PM Pénzügykutatási Intézet; Részlet; 1986 május)
 • 11. A lakossági pénzintézetek továbbfejlesztésének irányáról („Közelítések”; PM-ÁFB-PKI közös kiadvány, 1985/1 ; 10-26. old.)
 • 12. A lakásszerzés állami támogatásának intézményei és módszerei Ausztriában I.-II. (Pénzügyi Szemle 1984/4; 307-316. old. és 1984/5; 369-380. old.)
 • 13. Hipotézisek a Bausparkasse –modell hazai alkalmazásához (PM Pénzügykutatási Intézet feljegyzése a PM-hez; 1983. december)
 • 14. Javaslat a lakásgazdálkodás átalakítására (Közgazdasági Szemle; 1988/; 740-748. old.)
 • 15. Egy lakásgazdálkodási reform koncepciója (KISZ KB Lakáspolitikai Munkacsoportjának kiadványa, Budapest, 1988. február; 7.-28. old)
 • 16. Lakásgazdálkodás és biztosításügy (MKKE Biztosításkutató Csoport tanulmányai; Kézirat; 1988. szeptember)
 • 17. „Pislogó sárga fény az alagútban” (Lakossági megtakarítás, tőkepiac és biztosításügy Magyarországon (1945-1987) (MKKE Biztosításkutató csoportjának kiadványai, 1988.)
 • 18. Tőkepiac és bankrendszer (Külgazdaság, 1988/6; 21.29. old.)
 • 19. Megtakarításpolitikánk négy évtizede (1945-1987) I.-III. (Pénzügyi Szemle; 1990/10; 743-757.old.;1990/11; 829-837. old és 1990/12; 895-910. old.)
 • 20. Megtakarításpolitika és a személyi jövedelemadózás (MKKE Biztosításkutató Feljegyzés a PM-hez; 1987. február)
 • 121. Lakossági megtakarításpolitikánk kulcskérdései ( Szektor-tanulmány a Világbank részére; 1988. június)
 • 14. Tőkepiac és bankrendszer (Konferencia-előadás, Budapest, 1988. február)
 • 15. Javaslat a vállalatok szanálásának pénzügyi intézményrendszerére (Bankszemle; 1985/7; 30-36. old.)
 • 17. Egy (joggal) elfelejtett pénzelméletről (Közgazdasági Szemle; 1986/9; 1078-1086. old.)
 • 18. Biztosításfelügyelet a II. világháború előtti Magyarországon (Biztosítási Szemle; 1986/2-3; 47- 50 old.)
 • 19. Hogyan felügyelik a világban a bankokat, biztosítókat és az értékpapírpiacokat? (Bankszemle, 1999/9; 58-64. old.)

II. Felügyelet-elméleti tanulmányok (1985-2004):

 • 1. A pénz szerepe a magyar rendszerváltásokban (Konferencia-előadás, Bécs 1990 május.;)
 • 2. Pénzügypolitikánk kulcskérdései (Előadás a „Rendszerváltás gazdaságpolitikája” konferenciáján, Pécs, 1990 május)
 • 3. Interaction of Politics and Economy int he Process of the Hungarian Transformation I.-II.(Konferencia-előadás; Bécs; 1991 október)
 • 4. Politika és gazdaság kölcsönhatása a magyar átalakulás folyamatában (Utóirat egy 1991. évi bécsi konferenciához) (Budapest; Kézirat; 1994. február)
 • 5. Social and political components of the Hungarian financial policy int the Transition Period (Előadás az Első Kelet-Ázsia és Közép-Európa Konferencián, Szöul; 1991. április)
 • 6. Az ún. többpárti adópolitika alapjai (Pénzügyi Szemle; 1990/4; 259-270. old.)
 • 7. Lakáspolitikai alapértékek (Kézirat; 1995 október)
 • 8. Megtakarítás-elmélet és megtakarítás-politika I.-II. (Pénzügyi Szemle; 1988/4; 255-262. old és 1988/5 372-381. old.)
 • 9. Lakossági megtakarításpolitikánk kulcskérdései (Pénzügyi Szemle; 1988/10; 735-745. old.)
 • 10. Az állami biztosításfelügyelet alapkérdései I. (Biztosítási Szemle 1986/2-3; 40- 47.old)
 • 11. A pénzintézetekkel kapcsolatos állami funkciók gyakorlásáról (MKKE Biztosításkutató Csoport feljegyzése; Kézirat; 1988. november)
 • 12. A pénzintézetek ún. állami felügyeletének alapjai I.-II. (Pénzügyi Szemle; 1989/5; 412 - 430. old.)
 • 13. A pénzintézetekkel kapcsolatos állami funkciók rendezése (Pénzügyi Szemle; 1989/10; 709-720. old.)
 • 14. A bankfelügyelet elvei és gyakorlata Ausztriában. In: ALGY: A tőkésországok bankrendszereinek fejlődéséről. Bankpolitikai tanulmányok (PM PKI kiadványai; 1986/4; I. kötet 61-158. old.)
 • 15. Német példa – magyar tanulság, avagy „Mit felügyel a felügyelet”(legalábbis a VAG 1.§. alapján)? (Biztosítási Szemle 1989/9; 27-38. old.)
 • 16. Biztosításügy és biztosításpolitika az USA-ban (PM-Útijelentés; 1986. november.)
 • 17. Általános és biztosítási versenyelmélet (Tartalomjegyzék, MKKE Biztosításkutató Csoport kiadványa; Kézirat; 1989 június)
 • 18. A versenypolitika árszabályozó funkciója az NSZK-ban (Közgazdasági Szemle, 1985/2; 229-240 old.)
 • 19. Versenyelmélet és biztosításügy Magyarországon (15 tézis biztosításügyi reformunk ún. versenyelméleti ideálképéről) (Biztosítási Szemle 1987/7-8-9.; 89-96.old.)
 • 20. Wettbewerbstherie und Versicherungswesen in Ungarn (Wettbeverb und Wettbewerbsrecht in der Versicherung ) (AIDA: Materialien der Round-table Konferenz am 7-8. September 1987 in Budapest; 185-204. old.)
 • 21. A biztosítási verseny sajátosságai, avagy az európai versenyszabályozás deregulációs dilemmái (MKKE Biztosításkutató 8. sz. kiadványa; 1988 július)
 • 22. A pénzintézetek közötti verseny alapjai (Pénzügyi Szemle; 1990/1, 15-29. old.)
 • 23. Egy állami biztosításfelügyelet konfrontációi és kooperációja (Biztosítási Szemle; 1995/8; 4-12. old)
 • 24. Amerikai gondolatok a betétbiztosítás továbbfejlesztéséről (Pénzügyi Szemle; 1986/6; 462-474. old.)
 • 25. ALGY- CZUGLER Péter -ÉBLI Györgyné: A hitelbiztosítás alapvonásai a nemzetközi gyakorlatban (Biztosítási Szemle; 1988/3-4; 3.20. old.)
 • 26. 13. 16. The Key Issues of Banc-insurance’s Regulation (V. AIDA Budapest Insurance Colloquium, 26-28. November 1998; 22.-39.old.)
 • 27. A bankbiztosítások szabályozásának és felügyeletének kulcskérdései Bankszemle, 1992/1 ; 1-7- old.)
 • 28. Európa Beirutja, avagy egy vízió Magyarország kívánatos szerepéről az európai pénzügyi szolgáltatás-piacon (Integrációs Stratégiai Munkacsoport tanulmányai; Kézirat; 1996 július)
 • 29. The Independence of a Financial Supervision (A.J. VERMAT Emlékkönyv; Liber Amicorum; Pension & Verzekeringskamer; Den Haag; 2001; 23-35. old)
 • 30. A pénzügyi felügyeletek ellenőrzésének elméleti alapjai (TPT-tanulmányok; Előadás az MKT Vándorgyűlésen; 2003. szeptember)
 • 31. Some Hictorico-Philosofical Componenents of (an) EU-Accessing Insurance Industry (Előadás a SUERF-szemináriumon; Graz; 2004.március)
 • 32. Jellemző szabálysértések a magyar biztosításügyben (Előadás az ICC-konferencián; Budapest; 2004. május)

III. ÁBIF-iratok (1992-2000):

 • 1.A nehéz helyzetben lévő biztosítók szanálási tervének előkészítése (ÁBIF-feljegyzés a Gazdasági Kabinet részére; 1992. május)
 • 2. A Biztosításügyi Megújítási Bizottság (BMB) stratégiájáról és taktikájáról (ÁBIF-feljegyzés; 1992. május)
 • 3. (Szociál)politikai modellek és pénzügyek (MKKE Biztosításkutató Csoport; Kézirat; 1989. május )
 • 4. A magyar egészségügy krónikus gyengélkedése és a talpraállítási receptek (Előadás osztrák-magyar konferencián; 1998 október; Keszthely)
 • 5. A biztosításügy reformja és a gépjármű-biztosítás (Biztosítási Szemle; 1987/4-5.; 33-42. old.)
 • 6. A potenciális magyar biztosítási piac (Pénzügyi Szemle; 1993/10; 803- 815. old.)
 • 7. The Hungarian Insurance Industry at the Beginning of the 90s (Ország-jelentés az I. Kelet-Nyugat Biztosítás-felügyeleti Találkozón, Budapest; 1994. május
 • 8. Az Állami Biztosításfelügyelet új feladatai és változó stratégiája (Biztosítási Szemle; 1992/6; 457-468. old)
 • 9. Az Állami Biztosításfelügyelet feladatairól (Pénzügyi Szemle; 1993/11; 899-910. old)
 • 10. A új biztosítási törvény és az európai szabályozás (Előadás az ÁBI konferenciáján; Budapest, 1992. szeptember)
 • 11. 1992. évi … törvény a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről (Az első változat tartalomjegyzéke; ÁBIF-előterjesztés PM-nek; 1992 október)
 • 12. 5 háttér-melléklet a biztosítási törvényhez (ÁBIF-feljegyzés PM-nek; Kézirat; 1994 január)
 • 13. Törvény-köszöntő (MABISZ-ÁBIF fogadás; 1996 november)
 • 14. Európai Unió és a biztosítási törvény újrafogalmazása (Integrációs Stratégiai Munkacsoport tanulmányai; Kézirat; 1996 augusztus)
 • 15. 1993 jelentősége a magyar biztosításügyben (Magyar Pénzügyi Almanach 1993-1994; …old)
 • 16. A magyar biztosításügy „csöndes konszolidációja” (1990-1993) (Előadás a biztosítási szakjogászok éves találkozóján, 1994. június)
 • 17. Félúton (Biztosítási Szemle; 1995/8; 4-14. old.)
 • 18. 1994 jelentősége a biztosításügyben (Magyar Pénzügyi és Tőzsde Almanach 1994-1995; …old.)
 • 19. Adalékok a magyar biztosításpolitika rövid- és középtávú (1994-1998) céljaihoz (ÁBIF-feljegyzés PM-nek; 1994 május)
 • 20. Importance of 1995 in the Hungarian Insurance Business (AIDA-Colloquium, Prague, 1996; p. 285-289 és Magyar Tőzsde Almanach 1995-1996; …old)
 • 21. Insurance in Hungary in the Middle of the ’90es (Public Finance in Hungary; Vol. 144. ;1995)
 • 22. Emlékirat az ÁBIF komoly személyi gondjairól (ÁBIF-feljegyzés PM-nek; 1995 szeptember)
 • 23. Ellenőrzés a magyar biztosításügyben (Ellenőrzési Szemle; 1998/4; 35-39. old.)
 • 24. Feljegyzés Felügyelet Státusz-törvényéről (ÁBIF-feljegyzés, 1996. május)
 • 25. A „tetszhalott” tervei (Biztosítási Szemle; 1996/4; 13-19. old.)
 • 26. „Sikerre vagyunk ítélve…” (Biztosítási Szemle; 1997/1. ; 3-8. old.)
 • 27. A ’98-as év az elmúlt fél évszázad legjobb éve volt… legalábbis a szakmánk számára (Biztosítási Szemle; 1999/1; 3-8. old.)
 • 28. The Hungarian Insurance Industry is ready for accession (Előadás Brüsszelben; 1999. július)
 • 29. ALGY-BŐSZE Anikó: A magyar biztosításügy (európai) jogharmonizáltsága (Pénzügyi Szemle; 1999/3; 230-243. old)
 • 30. Die Erneuerung des ungarischen Versicherungswesen ( In: 100 Jahre materielle Versicherungsaufsicht in Deutschland (1901-2001) (BAV; Bonn, 2001.; Band II. ; S. 329-343)
 • 31. Konsolidierung und Liberalisierung im Ungarischen Versicherungswesen (Szeminárium-előadás; Graz; 1999)
 • 32. The Lessons of Developing the System of the Compulsory Motor Third Party Liability Insurance in Hungary (Konferencia-előadás Pekingben, 2000. január)
 • 33. The Lessons of the Privatisation of the Hungarian Insurance Sector (Előadás az IAIS … éves közgyűlésén; …; 1999)

IV. PSZÁF-papírok:

 • 1. A pénzügyi felügyeletek szabályozási (regulatory) jogáról (TPT-tanulmányok; 201/2002), 2002 november 25.)
 • 2. A PSZÁF (komolyabb) aktuális szakmai problémái (TPT-tanulmányok; Kézirat; 202/2003; 2003. november 10.)
 • 3. Írásbeli hozzászólás PSZÁF Felügyeleti Tanács 1.hivatalos ülésének napirendjéhez (PSZÁF FT-anyag; 001/2004; 2004. május 21.)
 • 4. Előzetes gondolatok az első FT-ülés sajtóközleményéhez (PSZÁF FT-anyag; 002/2004; 2004 május 22.)
 • 5. A magyar pénzügyi felügyelet mai elvi-elméleti problémái (PSZÁF FT-anyag;
 • 6. A magyar pénzügyi felügyelet mai gyakorlati problémái (PSZÁF FT-anyag;
 • 7. „Átvételi leltár” (Vitaindító a PSZÁF 2000-2004 közötti működésének értékeléséhez) (PSZÁF FT-anyag;
 • 8. 22 Provokatív tézis a PSZÁF stratégiai ügyeihez
 • 9. Szöveg-javaslat a „Felügyeletünk céljai” (Mission Statement) kialakításához
 • 10. A felügyeleti értékelés célkeresztjében
 • 11. A PSZÁF átszervezésének kommunikációjáról
 • 12. A hit elvesztése
 • 13. Szempontok a PSZÁF 2005. évi jutalmazási rendszerére
 • 14. A felügyeleti többlet-tartalékok hasznosításáról
 • 15.Felvetések a PSZÁF 2005.december 7-i állományi értekezletéhez
 • 16. A PSZÁF „biztosításfelügyeleti” munkájának IAIS-értékelése
 • 17. Az ISZI működésének stratégiai kérdései (Adalékok a „felügyeleti információpolitika” elvi alapjaihoz)
 • 18. Adalékok a kommunikáció fogalmához
 • 19. Vitaindító az ún. adat-struktúra munkabizottság résztvevői számára
 • 20. Az ár- és belvíz-károk elleni védelmi alap magyarországi létrehozásának tanulságai
 • 21. Some lessons from the Creation of a National Flood-Insurance Fund in Hungary (Előadás OECD-szemináriumon; Peking; 2004. október)
 • 21. „Hogyan felügyelik a világban a bankokat, biztosítókat és az értékpapírpiacokat? (A Freshfields’ Revisited)” (Teljes változat; PSZÁF FT-anyag; 0…/2005; „Finomított változat” megjelent: „Sorsfordító esztendő” (MKT-TAS kiadó, 2005; 166-207. old)
 • 22. A „pénzügyi felügyelet világa”, avagy a „felügyelt pénzügyi világ” kialakulása (HUSZTI Ernő Emlékkönyv; 2006; Megjelenés alatt)
 • 23. Kilencven éve alapították a magyar pénzügyi felügyeletet (Pénzügyi Szemle; 2005, összevont szám; 71-90. old.)
 • 24. A 90 éve alapított magyar állami pénzügyi felügyelet fejlődéstörténete (Teljes változat; PSZÁF; Kézirat;
 • 25. Tükörbe nézés előtt (A magyar biztosításügy 2003-ban) (Megjelent: Magyar Pénzügyi és Tőzsde Almanach; 2003-2004; I. kötet, …old.)
 • 26. A „Megnyugtató Belesimulás” (A magyar biztosításügy 2004-ben) (Megjelent: Magyar Pénzügyi és Tőzsde Almanach; 2004-2005; II. kötet, 809-812. old.)
 • 27. Ajánlás a „…) c. ALM-könyvhöz.
 • 28. „Új Együttműködés”, avagy a felügyeleti paradigmaváltásról (Biztosítási Szemle; 2006/1; ..old.)
 • 29. Új felügyeleti paradigma („Supervision II.”) (Ellenőrzési Szemle; 2006/1; old.)

„Ld. továbbá a „Nem-publikált (belső) anyagok” rovatban lévőket is!”


Ugrás a lap tetejére