„Compliance - validálás”

Szolgáltatás:
a PSZÁF és az INTOSAI szabványokon nyugvó olyan felülvizsgálati mechanizmus, amelyik rendszeresen értékelést és praktikus fejlesztési javaslatokat ad a pénzintézetek, illetve a 3 Mrd Ft feletti vagyonnal rendelkező gazdálkodó egységek „belső megfelelőségére” (compliance) vonatkozóan.

Cél:
1. Csökkentse vagy szüntesse meg a pl. pénzintézeteket súlyos (PSZÁF:≥ 2 Mrd Ft; GVH: több milliárd FT) megbüntethetőségének a valószínűségét.

2. Akadályozza meg a vezetők és a vezető testületek „súlyosan gondatlan és felelőtlen” minősíthetőségét, s ezzel

3. a súlyos büntető- és polgárjogi (kártérítési), továbbá munkajogi (felmentési) következményeket.